Video nadzor u školi

S obzirom na velik broj upita stranaka o zakonitosti uvođenja sustava video nadzora u škole, prenosimo mišljenje Agenzije za zaštitu osobnih podataka u cijelosti.

“Prema odredbama ZZOP-a razvidno je da i video snimka dobivena video nadzornom kamerom predstavlja osobni podatak fizičke osobe – ispitanika (članak 2. stavak 1. točka 1. ZZOP-a) u slučajevima kada ista sadrži snimljen njegov lik i/ili njegove biometrijske značajke (način hoda i dr.), to je slijedom činjenice da i video snimke mogu predstavljati osobni podatak potrebno naglasiti da se na sve takve video snimke koje su po svom sadržaju i osobni podaci fizičkih osoba – ispitanika, u potpunosti primjenjuju sve odredbe ZZOP-a (prikupljanje, obrada i daljnje korištenje) i drugih odnosnih propisa.

S tim u vezi uputno je ukazati i na obvezu informiranja ispitanika (prije prikupljanja bilo kojih osobnih podataka) propisanu člankom 9. ZZOP-a. Konkretno, u slučaju video nadzora u školi uputno je adekvatnim internim aktom regulirati uporabu istog (kojim će biti definirana svrha, opseg tj. zahvat podataka koji se prikupljaju, način i vrijeme čuvanja te uporaba snimljenih podataka kao i zaštita prava ispitanika) a s činjenicom kojeg postavljanja (stavljanja u funkciju) bi na odgovarajući način pravovremeno trebalo upoznati učenike (roditelje) i zaposlenike.

Nadalje, potrebno je ukazati da predmetni video nadzor (postavljen u svrhu sigurnosti) treba pokrivati samo zajedničke prostore škole (hodnike, ulazni prostor i sl.) kao i moguće dvorište škole (bez zahvaćanja u okolni javni prostor), dok nije prihvatljivo da video nadzorom budu pokrivene učionice, svlačionice i toaletni prostori. Također, kod uvođenja (postavljanja) video nadzora potrebno je uočljivo i nedvosmisleno označiti (slikom i tekstom) da je odnosni prostor pod video nadzorom, koja informacija mora biti pružena svim trećim osobama koje dolaze u školu, za ostvarivanje spoznaje da ih se snima i na taj način prikupljaju njihovi osobni podaci.

Također smo mišljenja da je uputno naznačiti na oznakama o video nadzoru i voditelja zbirke osobnih podataka (škola i ev. pružatelj usluge tehničke zaštite) koja zbirka će takvim video nadzorom i snimanjem podataka koji sadrže i osobne podatke nastati.

Valja napomenuti da bi se na osnovu tih činjenica (uvođenja (postavljanja) videonadzora i snimanja (prikupljanja) podataka koji sadrže i osobne podatke, te njihovog korištenja i pohranjivanja), sukladno zakonskim odredbama morale ispuniti i sve obveze voditelja zbirke osobnih podataka propisane Zakonom o zaštiti osobnih podataka (glede prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka, tj. vrste, obima, svrhe, vremena čuvanja i zaštite osobnih podataka, kao i obveze uspostave i vođenja te dostave evidencije o zbirci osobnih podataka (članci 14. i 16. ZZOP-a) i poštivanja prava ispitanika.”