tehnička-zaštita alarm video nadzor protuprovalni sustav

Tehnička zaštita obuhvaća sustave video nadzora, protuprovalne alarmne sustave, vatrodojavu, kontrolu pristupa, portafone i kućnu automatizaciju. U obavljanju poslova tehničke zaštite imamo više od 15 godina iskustva, licencirani smo od strane MUP-a za obavljanje tehničke zaštite i koristimo opremu isključivo provjerenih proizvođača.

Pružamo usluge ugradnje i održavanja sustava tehničke zaštite, njihova nadzora, obuku za korištenje i intervencije na objektima.

Cjenik usluga tehničke zaštite

CIJENA RADNOG SATA: 256,02 kn + PDV (34,00EUR + PDV)
DOLAZAK NA OBJEKAT Zagreb: 218,37KN + PDV (29,00 EUR +PDV)
DIJAGNOSTIKA (van garantnog roka): 218,37KN/H + PDV (29,00 EUR/H +PDV)– minimalna obračunska jedinica je 1h
DIJAGNOSTIKA (u garantnom roku, a ukoliko je kvar uzrokovan opremom koja nije isporučena od strane tvrtke Raptor d.o.o.): 218,37KN/h + PDV (29,00 EUR/h +PDV) – minimalna obračunska jedinica je 1h
DOLAZAK NA OBJEKAT  van Zagreba:  3kn/km (0,40EUR)+ 218,37KN + PDV (29,00 EUR +PDV)
UDALJENA PODRŠKA (telefon ili TeamViewer) do 1h: 150kn + PDV (20,00EUR)– minimalna obračunska jedinica je 1h

Kontakt osoba za tehničku zaštitu

Tomislav Ivančić, voditelj projekata tehničke zaštite
EMAIL: zastita@raptor.hr
TEL: +385 (1) 6552 183
MOB: +385 (91) 6565 102