PROŠIRENJE KAPACITETA TE POVEĆANJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA KROZ JAČANJE TRŽIŠNE POZICIJE TE INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA TVRTKE RAPTOR D.O.O

Na dan 01.10.2017. godine tvrtka  Raptor d.o.o  započela je s provedbom projekta: „Proširenje kapaciteta te povećanje efikasnosti poslovanja kroz jačanje tržišne pozicije te internacionalizacije poslovanja tvrtke Raptor d.o.o“

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

 • Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

Specifični cilj projekta:

 • Modernizacija proizvodnje

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : Proširenje kapaciteta te povećanje efikasnosti poslovanja kroz jačanje tržišne pozicije te internacionalizacije poslovanja tvrtke Raptor d.o.o
 • Trajanje:  12 mjeseci – 01.10.2017. – 01.10.2018.
 • Vrijednost projekta:  313.576,62 kuna
 • EU sufinanciranje:  200.689,03 kuna
 • Korisnik: Raptor d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK:

Ovaj projekt  se provodi  u  skladu  sa  Strategijom  razvoja  poduzetništva  u  Republici  Hrvatskoj  2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna   konkurentnost“,   investicijskim   prioritetom   3d,   specifičnim   ciljem   3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

Tvrtka Raptor d.o.o  proširiti će kapacitete postojeće poslovne jedinice kroz ulaganje u materijalnu imovinu, kako bi se ojačala tržišna pozicija, povećati konkurentnost i efikasnost inovativnog poduzeća Raptor d.o.o.

Pojektom će se smanjiti potrošnja energije čime se pozitivno utječe na okoliš, a povećanjem konkurentnosti projekt  će doprinijeti rastu gospodarstva na održiv način.

Kontakt osoba:

Dario Trtinjak;  01 6552 183 ; dario.trtinjak@raptor.hr  ; http://raptor.hr/

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove internetske stranivce  isključiva je odgovornost tvrtke  Raptor d.o.o.