Proširenje kapaciteta te povećanje efikasnosti poslovanja kroz jačanje tržišne pozicije te internacionalizacije poslovanja tvrtke Raptor d.o.o.

PROŠIRENJE KAPACITETA TE POVEĆANJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA KROZ JAČANJE TRŽIŠNE POZICIJE TE INTERNACIONALIZACIJE POSLOVANJA TVRTKE RAPTOR D.O.O

Na dan 01.10.2017. godine tvrtka  Raptor d.o.o  započela je s provedbom projekta: „Proširenje kapaciteta te povećanje efikasnosti poslovanja kroz jačanje tržišne pozicije te internacionalizacije poslovanja tvrtke Raptor d.o.o“

Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Opći cilj projekta:

 • Cilj ovog projekta je povećanje učinkovitosti i jačanje tehnološke baze.

Specifični cilj projekta:

 • Modernizacija proizvodnje

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta : Proširenje kapaciteta te povećanje efikasnosti poslovanja kroz jačanje tržišne pozicije te internacionalizacije poslovanja tvrtke Raptor d.o.o
 • Trajanje:  12 mjeseci – 01.10.2017. – 01.10.2018.
 • Vrijednost projekta:  313.576,62 kuna
 • EU sufinanciranje:  200.689,03 kuna
 • Korisnik: Raptor d.o.o.

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodih kapaciteta

SAŽETAK:

Ovaj projekt  se provodi  u  skladu  sa  Strategijom  razvoja  poduzetništva  u  Republici  Hrvatskoj  2013.-2020., s ciljem Poboljšanje ekonomske uspješnosti te ciljevima OPKK, Prioritetnom osi 3 „Poslovna   konkurentnost“,   investicijskim   prioritetom   3d,   specifičnim   ciljem   3d1 „Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima“

Tvrtka Raptor d.o.o  proširiti će kapacitete postojeće poslovne jedinice kroz ulaganje u materijalnu imovinu, kako bi se ojačala tržišna pozicija, povećati konkurentnost i efikasnost inovativnog poduzeća Raptor d.o.o.

Pojektom će se smanjiti potrošnja energije čime se pozitivno utječe na okoliš, a povećanjem konkurentnosti projekt  će doprinijeti rastu gospodarstva na održiv način.

Kontakt osoba:

Dario Trtinjak;  01 6552 183 ; dario.trtinjak@raptor.hr  ; https://raptor.hr/

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove internetske stranivce  isključiva je odgovornost tvrtke  Raptor d.o.o.