Kamere za video nadzor

Kamere za video nadzor koriste se kao dio kompleta za video nadzor ili kao zasebne samostalne kamere.

Kamere za video nadzor mogu biti prema tehnologiji:

 • IP kamere – mrežne kamere za video nadzor povezuju se u postojeću lokalnu mrežu ili se polaže posebna mreža samo za IP kamere za video nadzor
 • Analogne kamere za video nadzor

Za bežični video nadzor možemo koristiti bežične Wi-Fi IP kamere koje su povezane na mrežu putem wi-fi lokalne mreže.

Kamere za video nadzor mogu snimati na DVR snimač, na računalo u mreži, na mrežni snimač, ili lokalno na SD karticu unutar same kamere za video nadzor.

Kamere za video nadzor mogu biti i:

 • Pomične kamere za video nadzor – PTZ kamere – ove kamere imaju rotirajući motor i najčešće motorizirani zoom kojima se upravlja ili putem unaprijed zadanog programa ili putem aplikacije ručno
 • Statične kamere za video nadzor – ove kamere su fiksne i pokrivaju prostor ovisno o ugrađenom objektivu

Objektiv na kamerama za video nadzor može biti:

 • Fiksan – unaprijed određen kut pregleda
 • Variofokalan – kod ovakvog objektiva može se ručno na kameri podesiti kut i fokus u određenom rasponu

Kamere za video nadzor mogu oblikom biti:

 • Dome kamere – kupolaste kamere za video nadzor koje mogu biti vanjske ili unutarnje i otporne na razbijanje
 • Bullet kamere – kamere za video nadzor na nosaču sa integriranom zaštitnim kućištem
 • Kamere specijalnih namjena – kamera «riblje oko» koja pokriva 180 stupnjeva, skrivena kamera, kamere koje očitavaju registarske pločice vozila, kamere koje omogućuju brojanje prolazaka, kamere koje omogućuju prepoznavanje lica i drugu video analitiku

Kamere za video nadzor su ključni dio sustava za video nadzor, a osim kamera sastani elementi gotovo svakog sustava video nadzora su i :

 • DVR ili digitalni snimač sustava video nadzora – ovo je centralni uređaj koji služi za pohranjivanje i pregled snimaka video nadzora te konfiguriranje sustava i omogućavanje udaljenog pregleda putem interneta
 • Kablovi odnosno instalacija koja povezuje elemente sustava video nadzora
 • Ostala pasivna i aktivna oprema