Kamere za video nadzor

Kamere za video nadzor

Kamere za video nadzor koriste se kao dio kompleta za video nadzor ili kao zasebne samostalne kamere.

Kamere za video nadzor mogu biti prema tehnologiji:

 • IP kamere – mrežne kamere za video nadzor povezuju se u postojeću lokalnu mrežu ili se polaže posebna mreža samo za IP kamere za video nadzor
 • Analogne kamere za video nadzor

Za bežični video nadzor možemo koristiti bežične Wi-Fi IP kamere koje su povezane na mrežu putem wi-fi lokalne mreže.

Kamere za video nadzor mogu snimati na DVR snimač, na računalo u mreži, na mrežni snimač, ili lokalno na SD karticu unutar same kamere za video nadzor.

Kamere za video nadzor mogu biti i:

 • Pomične kamere za video nadzor – PTZ kamere – ove kamere imaju rotirajući motor i najčešće motorizirani zoom kojima se upravlja ili putem unaprijed zadanog programa ili putem aplikacije ručno
 • Statične kamere za video nadzor – ove kamere su fiksne i pokrivaju prostor ovisno o ugrađenom objektivu

Objektiv na kamerama za video nadzor može biti:

 • Fiksan – unaprijed određen kut pregleda
 • Variofokalan – kod ovakvog objektiva može se ručno na kameri podesiti kut i fokus u određenom rasponu

Kamere za video nadzor mogu oblikom biti:

 • Dome kamere – kupolaste kamere za video nadzor koje mogu biti vanjske ili unutarnje i otporne na razbijanje
 • Bullet kamere – kamere za video nadzor na nosaču sa integriranom zaštitnim kućištem
 • Kamere specijalnih namjena – kamera «riblje oko» koja pokriva 180 stupnjeva, skrivena kamera, kamere koje očitavaju registarske pločice vozila, kamere koje omogućuju brojanje prolazaka, kamere koje omogućuju prepoznavanje lica i drugu video analitiku

Kamere za video nadzor su ključni dio sustava za video nadzor, a osim kamera sastani elementi gotovo svakog sustava video nadzora su i :

 • DVR ili digitalni snimač sustava video nadzora – ovo je centralni uređaj koji služi za pohranjivanje i pregled snimaka video nadzora te konfiguriranje sustava i omogućavanje udaljenog pregleda putem interneta
 • Kablovi odnosno instalacija koja povezuje elemente sustava video nadzora
 • Ostala pasivna i aktivna oprema